Đào tạo doanh nghiệp

Không chỉ là tổ chức đào tạo các khóa học uy tín,  AFA Research & Education trong mảng ”Đào tạo In-house” đã phát triển những chương trình vô cùng chất lượng, góp phần phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý và lãnh đạo, kỹ năng làm việc cho từng nhân viên, từng bộ phận và cho cả đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp. Trong hơn 13 năm hoạt động, AFA đã nghiên cứu và thiết kế các chương trình đào tạo thông qua phân tích nhu cầu đào tạo (Training Need Analysis) bằng cách phỏng vấn trực tiếp hoặc gửi bảng câu hỏi đối với các học viên tham gia. Đặc biệt với mảng ”Đào tạo In-house”, AFA đã thực hiện rất nhiều các chương trình tư vấn và đào tạo được thiết kế riêng biệt về quản trị công ty, quản trị tài chính, kiểm toán, kiểm soát và kế toán cho các tập đoàn, ngân hàng và các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, hội nghề nghiệp trong và ngoài nước. Hiện nay, các tập đoàn và công ty lớn đang hoạt động tại Việt Nam đã đưa các chương trình “Đào tạo In-house” của AFA  trở thành chương trình đào tạo nhân viên thường niên hàng năm trong doanh nghiệp.

Một số chương trình đào tạo

 • Đào tạo chương trình “Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư (Cấp độ 1 – AFP)” được AFA thực hiện dành riêng cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (2023)
 • Đào tạo chương trình Behind the Numbers dành cho Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (2023)
 • Đào tạo chương trình “Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư” cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) tại TP. Hồ Chí Minh và TP Hà Nội (2023)
 • Chương trình Phân tích Tài chính & Kinh doanh (CGBA) với mục tiêu Đánh giá Phục hồi doanh nghiệp do Ngân hàng Thế giới tài trợ cho Ngân hàng Nhà nước và định chế tài chính quốc gia đóng vai trò mua, bán tái cấu trúc nợ và doanh nghiệp (2021)
 • Chương trình Kiểm toán nội bộ, rủi ro và kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) 
 • Chương trình đào tạo xây dựng hệ thống và kỹ năng xử lý, phân tích, quản trị số liệu” được AFA Research & Education xây dựng và đào tạo tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) 
 •  Đào tạo và tư vân xây dựng hệ thống Kế toán quản trị hiệu quả và phân tích lợi nhuận đa chiều Tập đoàn Công nghiệp và Viễn thông Quân đội (Viettel)
 • Tư vấn kế toán quản trị, kiểm soát nội bộ và lập BCTC theo các chuẩn mực quốc tế cho Công ty Kinh doanh Khách sạn, Tập đoàn Bitexco.
 • Đào tạo chương trình Phương pháp phát hiện gian lận BCTC cho UBCK, HOSE.
 • Tư vấn và đào tạo về gian lận và kiểm soát rủi ro cho MBBank, BIDV, SSI, TVSI, Vietinbank.
 • Tư vấn quy trình Ban kiểm soát và quản trị rủi ro, đào tạo về quản trị rủi ro cho cấp lãnh đạo và toàn
  thể nhân viên Tràng Tiền Plaza.
 • Tư vấn và đào tạo Kế toán quản trị và Phương pháp quản trị chi phí hiện đại cho Vietinbank.
 • Tư vấn cho Ngân hàng Thế giới xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ tại Việt Nam với dự thảo
  nghị định của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ.
 • Xây dựng cẩm nang kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, phòng chống rửa tiền và kế toán cho Tập
  đoàn Bitexco.
 • Tư vấn xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ Tập đoàn Đầu tư Đèo Cả.
 • Tư vấn tăng cường năng lực Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  do Ngân hàng thế giới tài trợ.
 •  Đào tạo hệ thống kiểm soát nội bộ cho Tổng công ty Viglacera (tháng 04 năm 2013): Nội dung đào
  tạo bao gồm đào tạo cho cán bộ cấp trưởng/phó phòng trở lên.

Gửi yêu cầu đào tạo

Các doanh nghiệp đã từng đào tạo