fbpx

Học gì ở Cấp độ Chuyên nghiệp (Professional Level) trong Chương trình ICAEW ACA?

Chương trình ACA là một trong những chương trình học tập và phát triển nghề nghiệp chuyên nghiệp nhất hiện có, được công nhận rộng rãi trong giới kế toán, tài chính và kiểm toán trên khắp thế giới. Bằng ACA được thành lập theo Hiến chương Hoàng gia năm 1818. Hiện đang có 140.000 thành viên có trụ sở tại 165 quốc gia khác nhau. 67% trong số 100 công ty FTSE Anh Quốc có ít nhất một thành viên ACA đảm đương các vị trí cao trong công ty.

Là một chứng chỉ danh tiếng và uy tín, ICAEW ACA được coi trọng và đánh giá cao bởi các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng uy tín lớn toàn cầu. Trở thành một Kế toán viên công chứng Chartered Accountant giúp cá nhân mở ra cơ hội nghề nghiệp đa dạng ở những vị trí quan trọng thuộc các ngành nghề đa dạng: Công ty đa quốc gia, tổ chức phi chính phủ, tổ chức công…. Bởi vậy, sở hữu bằng cấp uy tín và danh gía này đem lại lợi thế đáng kể cho người nắm giữ.

Chương trình học ICAEW ACA gồm 15 môn – 3 cấp độ. Trong các bài viết trước, AFA đã đề cập khá nhiều đến cấp độ Certificate Level với 6 môn CFAB, vì vậy để giải đáp thêm những thắc mắc về chương trình học, trong bài viết này AFA Research & Education xin gửi đến các bạn những thông tin hữu ích về Module Chuyên nghiệp (Professional Level) trong Chương trình ICAEW ACA.

“Professional level đòi hỏi khả năng tự nghiên cứu của các bạn, khi lên pro level giảng viên coi như các bạn đã có kiến thức nền chắc và tự nghiên cứu tài liệu sách vở, họ sẽ đi sâu vào làm bài và chữa bài ngay trên lớp, kĩ năng làm bài.Theo thời gian của khóa học, câu trả lời của giảng viên sẽ dài dần theo thời gian để các bạn không bị ngợp” Bạn Phạm Trung Linh – Governance advisor tại BDO Malaysia, học viên CFAB tại AFA chia sẻ về Kinh nghiệm học ICAEW ACA.

Ảnh: Bạn Phạm Trung Linh – Governance advisor tại BDO Malaysia, cựu học viên CFAB tại AFA 

Cấp độ Chuyên nghiệp (Professional Level) gồm 6 môn:

– P1: Audit and Assurance

– P2: Financial Accounting and Reporting

– P3: Financial Management

– P4: Tax Compliance

– P5: Business Planning

– P6: Business Strategy and Technology

6 môn này sẽ thi viết với thời lượng từ 2.5 – 3 giờ thường được tổ chức vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 mỗi năm.

Lệ phí thi các môn thuộc level Professional là £90

Sách được sử dụng trong Cấp độ Professional là sách Ebook của ICAEW được viết và cập nhật hằng năm bởi chính ICAEW. Tiền sách áp dụng cho toàn bộ học viên Quốc tế khi đặt mua sách trên website là £88/bộ. Tuy nhiên nếu bạn là học viên CFAB tại AFA sẽ được nhận mức ưu đãi đặc biệt khi mua Ebook của cấp độ Professional level là £20/bộ

Các bạn có thể đặt mua sách tại link sau: https://ebookshop.icaew.com/

Sau đây hãy cùng AFA tìm hiểu nội dung cụ thể của từng môn học trong Cấp độ Professional:

1. Audit and Assurance | Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo (ICAEW ACA)

Phần 1 – Pháp luật và các quy định khác về chuyên môn, các vấn đề đạo đức và một số vấn đề còn tồn tại hiện nay

Đối với Hợp đồng dịch vụ đảm bảo:

Xác định và tư vấn các vấn đề chuyên môn và đạo đức có thể phát sinh trong hợp đồng dịch vụ đảm bảo;

Ghi nhận các vấn đề chuyên môn và đạo đức có thể phát sinh trong hợp đồng dịch vụ đảm bảo;

Trao đổi mục đích và hệ quản của pháp luật Anh và các quy định khác liên quan đến công việc dịch vụ đảm bảo;

Giải thích quy trình thiết lập chuẩn mực được thực hiện bởi cơ quan trực thuộc quốc gia và quốc tế (IAASB) và quyền hạn của các chuẩn mực quốc gia và quốc tế;

Đối với Hợp đồng kiểm toán:

 

Giải thích cách thức chủ yếu để pháp luật quốc gia và các quy định khác tác động đến phạm vi và bản chất của kiểm toán, bổ nhiệm và dịch chuyển các kiểm toán viên (bao gồm mối quan hệ giữa luật pháp và các chuẩn mực kiểm toán);

Giải thích các nguyên tắc đằng sau các yêu cầu kiểm toán khác nhau trong các phạm vi quyền hạn khác nhau …

Phần 2 – Chấp thuận và quản lý các hợp đồng dịch vụ đảm bảo

 

Đối với Hợp đồng dịch vụ đảm bảo:

Xác định các vấn đề đạo đức, chuyên môn, luật pháp mà một cá nhân hay một doanh nghiệp cần phải xem xét trước khi chấp nhận một hợp đồng dịch vụ đảm bảo cụ thể;

Xác định các nguồn trách nhiệm (bao gồm sự bất cẩn trong nghề nghiệp) phát sinh từ hợp đồng dịch vụ đảm bảo  và tác động của chúng đối với việc thực hiện hợp đồng;

Trao đổi các vấn đề gắn liền với phạm vi và các điều khoản của một hợp đồng dịch vụ đảm bảo (mới hay tiếp tục);

Đề ra các phương pháp phù hợp đối với việc quản lý hợp đồng dịch vụ đảm bảo;

Trao đổi các nguyên tắc và mục đích của kiểm toát chất lượng hợp đồng dịch vụ đảm bảo;

Đối với Hợp đồng kiểm toán:

Trao đổi quy trình để kiểm toán viên có thể đạt được một hợp đồng kiểm toán;

Trao đổi các vấn đề và rủi ro mà  một kiểm toán viên hoặc công ty kiểm toán phải cân nhắc liên quan đến việc chấp nhận một hợp đồng kiểm toán (mới hoặc tiếp tục) với một khách hàng, bao gồm các điều khoản hợp đồng và các tài liệu liên quan; và

Xác định các vấn đề đạo đức, chuyên môn và luật pháp mà một kiểm toán viên hoặc một công ty kiểm toán phải cân nhắc trước khi chấp thuận một hợp đồng kiểm toán cụ thể.

Phần 3 – Lập kế hoạch các hợp đồng dịch vụ đảm bảo

Đối với Hợp đồng dịch vụ đảm bảo:

 

Xác định và đưa ra những cách thức để có được sự hiểu biết về tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng;

Ghi nhận các trường hợp cần thiết phải có chuyên gia (bao gồm cả chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng) từ các bên khác để hỗ trợ quá trình thực hiện dịch vụ đảm bảo;

Xác định các rủi ro phát sinh từ hoặc ảnh hưởng đến quy trình hoạt động kinh doanh và tình huống cụ thể và đánh giá tác động của chúng đối với hợp đồng;….

Đối với Hợp đồng kiểm toán:

 

Xác định các thành phần của rủi ro kiểm toán đối với một hợp đồng kiểm toán cụ thể;

Phác thảo các khía cạnh về công việc và pháp luật về an ninh mạng liên quan đến kiểm toán bắt buộc;

Trao đổi sự khác nhau giữa kiểm toán doanh nghiệp định hướng lợi nhuận phi đặc thù và kiểm toán doanh nghiệp định hướng lợi nhuận đặc thù;

Phần 4 – Thực hiện hợp đồng và lập báo cáo liên quan đến hợp đồng

Đối với Hợp đồng dịch vụ đảm bảo:

 

Mô tả bản chất và thời gian của các thủ tục cụ thể được thiết kế để xác định tính phù hợp của giả định hoạt động liên tục, bao gồm tính tuân thủ đối với các yêu cầu về luật pháp và các quy định liên quan;

Đánh giá cả về định lượng và định tính (bao gồm việc sử dụng các thủ tục phân tích) kết quả và kết luận thu được từ các thủ tục thực hiện dịch vụ đảm bảo;

Đưa ra các kết luận về khả năng báo cáo theo hợp đồng dịch vụ đảm bảo nhất quán với các kết quả của công việc dịch vụ đảm bảo;

Đối với Hợp đồng kiểm toán:

 

Đưa ra các kết luận về khả năng báo cáo một hợp đồng kiểm toán, bao gồm các ý kiến đối với kiểm toán bắt buộc phải nhất quán với kết quả của các công việc kiểm toán;

Giải thích các yếu tố (bao gồm cả các yếu tố rõ ràng và tiềm ẩn) trên báo cáo của kiểm toán viên được phát hành theo chuẩn mực quốc tế về kiểm toán và các quy định bắt buộc và đưa ra nội dung ý kiến kiểm toán trong báo cáo

Tìm hiểu thêm: Chia sẻ kinh nghiệm học Kinh nghiệm học ICAEW ACA – Audit and Assurance (Từ một Governance Advisor tại BDO Malaysia) https://bit.ly/2P4xhNR

2. Financial Accounting and Reporting | Kế toán tài chính và báo cáo tài chính (ICAEW ACA)

Phần I – Các khái niệm về kế toán, b​áo cáo tài chính và đạo đức

Quy trình tiêu chuẩn và các chuẩn mực, IFRS

Mục tiêu và hạn chế cố hữu của báo cáo tài chính

Các đặc điểm định lượng và sự giới hạn của thông tin tài chính

Tác động tài chính của các nghiệp vụ theo FRS 102

Khái niệm “trung thực và hợp lý” và các quy định luật pháp, chuẩn mực kế toán

Báo cáo tài chính theo cơ sở kế toán dồn tích, cơ sở tiền mặt và cơ sở phá sản

Các thành phần của báo cáo tài chính

Hợp nhất báo cáo tài chính

Các vấn đề đạo đức và nghề nghiệp

Phần II – Báo cáo tài chính củ​a một công ty

Quy định luật pháp, chuẩn mực kế toán

Các giá trị trên báo cáo tài chính theo FRS 102

Lập và trình bày báo cáo tài chính

Áp dụng FRS

UK GAAP và IFRS

Thông tin về lợi nhuận phân phối

FRS 102 và tổ chức phi lợi nhuận

Phần III – Báo cáo ​tài chính hợp nhất

Trường hợp cần lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Quy định, chuẩn mực kế toán đối với thực thể pháp lý và báo cáo tài chính hợp nhất

Dữ liệu từ công ty con, công ty liên kết, liên doanh theo FRS 102

Giá trị trên báo cáo tài chính hợp nhất của một doanh nghiệp theo FRS 102

Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Áp dụng FRS 102

UK GAAP và IFRS, lập báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS

 

3. Financial Management | Quản trị tài chính (ICAEW ACA)

Phần I – Các lựa chọn tài chính

Mục tiêu chung của quản trị tài chính, các nguyên tắc cơ bản của kinh tế tài chính quy trình lập chiến lược tài chính

Vai trò của các bên liên quan, đơn vị tư vấn và các tổ chức tài chính trong chiến lược tài chính và các xung đột mục tiêu;

Yếu tố đạo đức trong chiến lược tài chính và biện pháp

Tác động của thị trường tài chính và các yếu tố bên ngoài đối với chiến lược tài chính

Hợp đồng vay vốn

Chi phí của các nguồn tài chính và chi phí vốn bình quân

Chỉ số vốn, rủi ro và lợi nhuận

Tỷ số chiết khấu

Cách thức đem lại lợi nhuận và tác động

Dự báo nhu cầu tài chính, chi phí và lợi ích của các nguồn tài chính

Lập kế hoạch đầu tư tài chính

Phần II – Quản trị rủi ro tài chính

Rủi ro về giá

Các công cụ tài chính

Quản trị rủi ro lãi suất, rủi ro tiền tệ và rủi ro giá cổ phiếu và chi phí phòng vệ

Rủi ro khi giao dịch quốc tế

Phần III – Quyết định v​à định giá đầu tư

Quy trình ra quyết định đầu tư

Các giá trị để định giá đầu tư

Quyết định đầu tư và các yếu tố đầu vào

Thẩm định rủi ro và định giá đầu tư;

Dữ liệu, các yếu tố chiến lược và thẩm định dự án

Các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư ở nước ngoài

Kế hoạch đầu tư tối ưu trong điều kiện vốn hạn chế

Các biện pháp thực hiện và yếu tố phi tài chính

Các lựa chọn tái cấu trúc, định giá cổ phiếu và doanh nghiệp

Continue Reading

4. Tax Compliance | Tuân thủ Thuế (ICAEW ACA)

Phần I – Đạo đức và Luật pháp

Nguyên tắc và hướng dẫn cơ bản về công tác thuế

Bộ quy tắc đạo đức ICAEW

Các vấn đề pháp lý và đạo đức phát sinh

Phần II – Thuế gián thu​

Thuế GTGT trong giao dịch bất động sản, đăng ký thuế GTGT theo tập đoàn và lựa chọn thuế

Hệ thống CGS (Capital Goods Scheme)

Thuế GTGT với nghiệp vụ được miễn thuế một phần/toàn bộ

Thuế GTGT với hoạt động xuất nhập khẩu

Hạch toán thuế GTGT đối với hàng từ một hoặc nhiều nhà cung cấp

Các loại thuế đặc biệt

Phần III – Thuế thặng​ dư vốn

Thuế tính trên lãi/lỗ của tài sản

Các trường hợp miễn thuế

Nơi cư trú và thuế thặng dư vốn

Thuế thừa kế

Phần IV – Thuế thu nhập​ doanh nghiệp

Doanh thu, vốn, các khoản thu và chi phí

Dự phòng, chi phí vốn hóa, tài sản vô hình và lợi nhuận thương mại

Điều chỉnh và giảm trừ

Các trường hợp miễn thuế khi tái đầu tư

Sử dụng khoản lỗ hiệu quả

Hệ thống tự đánh giá của doanh nghiệp, thời hạn kê khai thuế, nộp thuế

Phần V – Thuế thu nhập và bảo​ hiểm xã hội

Lợi nhuận thương mại

 

Doanh thu, vốn, các khoản thu và chi phí

Dự phòng, chi phí vốn hóa, tài sản vô hình và lợi nhuận thương mại

Điều chỉnh và giảm trừ theo cơ sở kế toán dồn tích và cơ sở tiền mặt

Doanh nghiệp chưa đăng ký

 

Lãi/lỗ thương mại khi thay đổi tỷ lệ phân chia lợi nhuận, ban giám đốc, và phân bổ lãi/lỗ

Lãi/lỗ thương mại của doanh nghiệp mới chưa đăng ký và lợi nhuận trùng

Lãi/lỗ thương mại của doanh nghiệp đang hoạt động

Lãi/lỗ thương mại tính của doanh nghiệp chưa đăng ký ngừng hoạt động

Lãi/lỗ thương mại tính được cuối cùng của doanh nghiệp đang hoạt động sau khi thay đổi kỳ kế toán

Sử dụng khoản lỗ thương mại

Thuế thu nhập

 

Thu nhập cá nhân

Các khoản tiết kiệm, thu nhập chịu thuế từ bất động sản, cổ tức và thu nhập từ đầu tư chịu thuế

Thuế thu nhập bất động sản

Dự phòng nghỉ hưu

Nơi cư trú

Thuế đối với thành viên quản lý quỹ, người thụ hưởng, nhân viên, giám đốc công ty, thành viên và cá thể tự kinh doanh

Hệ thống tự đánh giá, thời hạn kê khai thuê, nộp thuế

Bảo hiểm xã hội

 

Các nhóm bảo hiểm xã hội

BHXH dựa trên thu nhập và lợi nhuận thương mại

Quy tắc tối đa

5. Business Planning – Taxation | Lập kế hoạch kinh doanh – Thuế (ICAEW ACA)

Phần 1 – Thuế nâng cao​

Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp bằng hình thức phù hợp với người tiếp nhận như các khách hàng bên ngoài của ngân hàng hay các đồng nghiệp

Đưa ra lời tư vấn để giải thích các vấn đề liên quan đến ngân hàng

Xác định các thông tin để hoàn thành bản đề nghị sơ bộ

Đưa ra lời tư vấn phù hợp, hiệu chỉnh các vấn đề chuyên môn trong phạm vi các quy định và tuần theo Bộ quy tắc đạo đức của ICAEW.

Thuế của doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể

Xác định và tính toán nợ thuế cho các cá nhân và các tổ chức đoàn thể

Các vấn đề về thuế liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp

Tác động của các công ty cổ phần không công khai đối với thuế của các công ty và cá nhân

Các vấn đề liên quan đến chuyển giá

Khía cạnh quốc tế của thuế doanh nghiệp

 

Tác động của việc mở rộng quy mô quốc tế lên nợ thuế ở Anh

Các dấu hiệu thuế đối với dòng tiền đầu tư vào ở Anh

Tài trợ và đầu tư

 

Đánh giá các dấu hiệu thuế trong việc tài trợ hiện tại và doanh nghiệp mới

Tư vấn và tính toán các tác động của chương trình hiệu quả thuế

Các gói thù lao và thu nhập

 

Thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập ở nước ngoài

 

Xác định nợ thuế cho các cá nhân

Tư vấn về thuế cho các tài sản ở nước ngoài

Phần 2- Lập kế hoạch thuế​

Đo lường tình hợp pháp của lập kế hoạch thuế để tối thiểu hóa nợ thuế

Đánh giá và tư vấn về chiến lược thuế để đáp ứng các mục tiêu của doanh nghiệp

Đánh giá và tư vấn chiến lược thuế thay thế để quản trị sự biến đổi và thay đổi trong các tình huống cá nhân

Ghi nhận, giải thích và truyền đạt các cơ hội để sử dụng các biện pháp hạch toán thuế thay thế phát sinh từ các giao dịch trong quá khứ

Xác định và trao đổi các vấn đề đạo đức và chuyên môn để tư vấn về kế hoạch thuế.

Phần 3 – Đạo đức và pháp luậ​t

Ghi nhận và giải thích tính liên quan, tầm quan trọng và hệ quả của các vấn đề đạo đức và pháp lý

Đề nghị và giải trình các hành động phù hợp khi các vấn đề khó xử về đạo đức phát sinh

Ghi nhận và tư vấn khi thông báo chương trình tránh thuế đối với HMRC và phân biệt giữa lập kế hoạch, tránh thuế, trốn thuế và hậu quả của nó.

6. Business Strategy and Technology | Chiến lược kinh doanh và Công nghệ (ICAEW ACA)

Phần 1 – Phân tích chiến lược

Đánh giá mục đích của doanh nghiệp về nhiệm vụ, mục tiêu và các nhân tố thành công chủ yếu;

Phân tích các tình huống đã cho về các nhân tố bên ngoài có thể tác động đến tình trạng kinh doanh và kết quả hoạt động của một doanh nghiệp;

Xác định tầm ảnh hưởng và tác động của các nhân tố nội bộ trong một tình huống cho trước mà tác động hoặc có thể ảnh hưởng đến khả năng đưa ra chiến lược của một doanh nghiệp;

Phân tích cơ cấu quản trị của một doanh nghiệp để xác định các điểm mạnh và điểm yếu;

Xác định các rủi ro gắn liền với tình trạng hiện tại của doanh nghiệp, cân nhắc tất cả các nhân tố liên quan (bao gồm cả quan điểm đối với rủi ro).

Phần 2 – Sự lựa chọn mang tính chiến lược

Xác định, miêu tả và đánh giá tình huống đã cho về các chiến lược thay thế  có sẵn cho doanh nghiệp;

Giải thích và chứng minh cách thức mà một doanh nghiệp sử dụng để tập hợp và phân tích các dữ liệu tài chính và dữ liệu khác;

Xác định các tác động của sự lựa chọn giữa các chiến lược đối với các bên  liên quan bao gồm cả giá trị cổ đông;

Xác định các rủi ro gắn liền với các hành động đã được đề xuất trong một tình huống cho trước, cân nhắc tất cả các yếu tố liên quan (bao gồm cả cả quan điểm về rủi ro) đưa ra các giả định và xác định các chiến lược để quản lý rủi ro.

Phần 3 – Thực hiện và giám sát chiến lược

Đánh giá chiến lược chức năng cần thiết để đạt được chiến lược tổng thể của doanh nghiệp;

Đánh giá các loại cơ cấu tổ chức khác nhau và đưa ra một cơ cấu phù hợp cho chiến lược đã cho;

Xác định các bước cần thiết cho một doanh nghiệp cụ thể để xây dựng quản trị tài chính nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của các mục tiêu chiến lược và các yêu cầu bên ngoài;

Xác định và đánh giá các phương pháp phát triển tiếp theo một doanh nghiệp cụ thể

Phác thảo một kế hoạch kinh doanh đơn giản hoặc phần trích kế hoạch để đạt được các mục tiêu đã cho;

Đánh giá hình thức và nội dung của một kế hoạch kinh doanh của một doanh nghiệp

Xác định các nhân tố chủ yếu  có thể được xác định bởi các nhà quản lý của một doanh nghiệp trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện sự thay đổi; và

Đánh giá các biểu hiện đạo đức liên quan đến việc doanh nghiệp lựa chọn thực hiện và sửa đổi chiến lược, đề xuất các hành động phù hợp để giải quyết các tình trạng khó xử lý nếu phát sinh.

Trên đây là nội dung các  môn học của Cấp độ Chuyên nghiệp (Professional Level) trong chương trình ICAEW ACA, sau khi hoàn thành cấp độ này, học viên có thể tiếp tục học lên cấp độ 3 cũng là cấp độ cuối cùng để trở thành một Kế toán viên công chứng Chartered Accountant. Đó là Advance Level – cấp độ nâng cao với 2 bài thi viết và 1 bài thi xử lý tình huống. Đây là điểm khác biệt và được đánh giá cao của chứng chỉ ACA so với các chứng chỉ khác. Cùng theo dõi Website: afa.edu.vn và Fanpage: AFA Research & Education để cập nhật những bài viết tiếp theo về cập độ Advance Level, cũng như các thông tin hữu ích khác về chứng chỉ ICAEW ACA nhé.

Đăng kí học chương trình CFAB trong năm 2021 và dành học bổng “Nhân tài hội tụ” của AFATẠI ĐÂY

Thông tin chi tiết:

1. Hotline: 094.238.6611
2. Email: [email protected] ( Ms. Hồng) – [email protected] (Mr. Tài) – [email protected] (Ms.Huệ)
3. Trực tiếp:Tầng 3, Tòa nhà GP Invest, 170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội


➡️ Lịch khai giảng tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh: https://afa.edu.vn/icaew-cfab/
➡️ Chương trình học trực tuyến CFAB – Học “mọi lúc mọi nơi” với chi phí ưu đãi: https://bit.ly/2FDxTTY
➡️ “KHÔNG HỌC KIỂM TOÁN, VẪN CÓ THỂ ỨNG TUYỂN BIG 4”: https://bit.ly/2H3xoEX

Tháng Hai 23, 2021 11:07 sáng