Lịch khai giảng.

Báo cáo Thị trường chứng khoán & Quản lý danh mục

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Báo cáo Thị trường chứng khoán & Quản lý danh mụcCẬP NHẬT5.625.000 VNĐTRỰC TUYẾNChưa có lịchXem chi tiết

Đọc hiểu và phân tích Báo cáo tài chính

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chínhCẬP NHẬT2.200.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết

Huấn luyện Kiểm toán viên chuyên nghiệp - Professional Auditor Coaching (PAC)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Huấn luyện Kiểm toán viên chuyên nghiệp – PAC
Đăng ký thường
3 tháng10.500.000 VNĐOnline + Offline (HN, TPHCM)25/07/2024Xem chi tiết
Huấn luyện Kiểm toán viên chuyên nghiệp – PAC
ƯU ĐÃI ĐÓNG SỚM 5%
3 thángLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpOnline + Offline (HN, TPHCM)25/07/2024Xem chi tiết
Huấn luyện Kiểm toán viên chuyên nghiệp – PAC
ƯU ĐÃI ĐÓNG NHÓM 5%
3 thángLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpOnline + Offline (HN, TPHCM)25/07/2024Xem chi tiết

ICAEW CFAB - ACA

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
ICAEW CFAB – Accounting4 buổi học Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết
ICAEW CFAB – Management Infomation4 buổi học Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết
ICAEW CFAB – Business Technology and Finance4 buổi Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết
ICAEW CFAB – Assurance4 buổi học Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết
ICAEW CFAB – Law4 buổi học Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết
ICAEW CFAB – Principles of Taxation4 buổi học Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết

Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế - Certificate of Proficiency in Internal Audit (CPIA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Đăng ký thường
20 giờ ( Thời lượng học Zoom: 10 giờ, học qua bài giảng trực tuyến: 10 giờ)10.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN04/09/2024Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng sớm 5%
20 giờ ( Thời lượng học Zoom: 10 giờ, học qua bài giảng trực tuyến: 10 giờ)Liên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN04/09/2024Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng nhóm
20 giờ ( Thời lượng học Zoom: 10 giờ, học qua bài giảng trực tuyến: 10 giờ)Liên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN04/09/2024Xem chi tiết

Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư (MAI)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư (MAI)
Ưu đãi đóng sớm 5%
6 buổi học x 2,5 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN26/08/2024Xem chi tiết
Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư (MAI)
Ưu đãi đóng nhóm 5%
6 buổi học x 2,5 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN26/08/2024Xem chi tiết

Phân tích Tài chính và Kinh doanh toàn cầu - Certified Global Business Analyst (CGBA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
Đăng ký thường
20 giờ Zoom + Hướng dẫn dự án 3 tháng10.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN24/09/2024Xem chi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
Đăng ký sớm
20 giờ Zoom + Hướng dẫn dự án 3 thángLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN24/09/2024Xem chi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
ƯU ĐÃI ĐÓNG NHÓM
20 giờ Zoom + Hướng dẫn dự án 3 thángLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN24/09/2024Xem chi tiết

Phát hiện gian lận Báo cáo tài chính - Behind the Numbers (BtN)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Ưu đãi đóng sớm
10 - 12 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpHỌC TRỰC TUYẾN QUA ZOOM06/08/2024Xem chi tiết
Phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Ưu đãi đóng nhóm
10 - 12 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpHỌC TRỰC TUYẾN QUA ZOOM06/08/2024Xem chi tiết

Quản lý danh mục đầu tư - My Portfolio

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Quản lý danh mục đầu tư – My Portfolio
Ưu đãi đóng sớm 5%
06 buổi họcLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN09/09/2024Xem chi tiết
Quản lý danh mục đầu tư – My Portfolio
Ưu đãi đóng nhóm 5%
06 buổi họcLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN09/09/2024Xem chi tiết
Quản lý danh mục đầu tư – My Portfolio
Combo Học + Gia hạn tài khoản
06 buổi họcLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN09/09/2024Xem chi tiết

Quản trị và tài chính chiến lược - Certified Management Accountants (CMA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 10%
40 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN20/08/2024Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng nhóm 05%
40 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN20/08/2024Xem chi tiết

REFI - Báo cáo thị trường Bất động sản & Dự án

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Báo cáo thị trường Bất động sản & Dự ánCẬP NHẬT5.625.000 VNĐTRỰC TUYẾNChưa có lịchXem chi tiết

Tài chính & đầu tư bất động sản (REFI)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Tài chính & đầu tư Bất động sản (REFI)
Ưu đãi đóng sớm 5%
5 buổi học x 3 tiếngLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN08/08/2024Xem chi tiết
Tài chính & đầu tư Bất động sản (REFI)
Ưu đãi đóng nhóm 5%
5 buổi học x 3 tiếngLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN08/08/2024Xem chi tiết
Tài chính & đầu tư Bất động sản (REFI)
Combo Học + Gia hạn tài khoản
5 buổi học x 3 tiếngLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN08/08/2024Xem chi tiết

Wealth Intelligence - Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư (Cấp độ 1 – AFP)
Ưu đãi đóng sớm 5%
7,5 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN31/07/2024Xem chi tiết
Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư (Cấp độ 1 – AFP)
Ưu đãi đóng nhóm 5%
7,5 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN31/07/2024Xem chi tiết