Mr. Đào Vũ Hoài Giang

Mr. Đào Vũ Hoài Giang

M.Econ, CPA (Aust.), CPA (Vietnam) | Lecturer – University of Economics and Law.

Mr. Đào Vũ Hoài Giang

Thầy Giang tham gia giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực kiểm toán tại Đại học Kinh tế Luật từ năm 2007 đến nay. Song song việc tham gia giảng dạy, thầy đã có hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán tại Công ty kiểm toán BDO Việt Nam; PKF Việt Nam và trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp sản xuất và thương mại .
Thầy Giang có kinh nghiệm trong các hợp đồng kiểm toán cho các công ty lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam và kiểm toán báo cáo tài chính được trình bày theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam hay Chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) theo yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hay Chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong các ngành nghề về sản xuất và dịch vụ.

Với chuyên môn cao cùng kinh nghiệm kiểm toán cao cấp, thầy Giang sẽ giảng dạy môn Assurance tại AFA Research & Education.