Mr. Tô Anh Hùng

Mr. Tô Anh Hùng

AFP, AWP - Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA)

Mr. Tô Anh Hùng

Mr. Tô Anh Hùng
Thành viên AFP của Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam VWA.
Anh Hùng đã có 10 năm kinh nghiệm trong thị trường bất động sản , từng giữ vị trí Giám Đốc Chiến Lược của Nhà Ở Ngay (Trực thuộc Đất Xanh Miền Bắc). Hiện tại, anh đang là cố vấn tài chính AFP của Cộng Đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam VWA. Anh Hùng hiện là Quản lý nội dung Bất động sản thuộc Kênh Tài chính Kinh doanh.