Mr. Nguyễn Đức Nghĩa

Mr. Nguyễn Đức Nghĩa

MBA, ACA, SIRM, CGA, CPA (Canada), CPA (Aust.), CPA (Vietnam) | Business Development Manager ICAEW

Mr. Nguyễn Đức Nghĩa

Thầy Nghĩa là một chuyên gia kiểm toán với hơn 16 năm kinh nghiệm, anh đã được bổ nhiệm vị trí Audit Manager tại Deloitte Việt Nam và hiện là Business Development Manager tại ICAEW,

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên sâu được rèn giũa qua nhiều môi trường làm việc với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, thầy Nghĩa còn là Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (EMBA) – Đại Học Troy (chương trình MBA được công nhận bởi ACBSP – USA); đạt danh hiệu Chartered Accountant (ACA); và thành viên của Hiệp hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.(CPA Việt Nam) và CPA Australia.

Với chuyên môn cao cùng kinh nghiệm kiểm toán cao cấp, thầy Nghĩa sẽ giảng dạy môn Assurance tại AFA Research & Education.